خبر

تکنیک‌های مذاکره
تکنیک‌های مذاکره

تجربه مهم‌ترین عاملی است که تاثیر زیادی بر نتیجه مذاکره دارد. هر شخصی می‌تواند، با تمرین هدفمند به ...

وعده‌های برباد رفته
وعده‌های برباد رفته

نسیم سوران- یک سال از آغاز به کار دولت سیزدهم گذشت؛ دولتی که هرچند وعده تغییر ریل اقتصادی را می‌داد ...

استراتژی های مذاکره
استراتژی های مذاکره

زمانی که افراد یا گروه‌ها برای حل اختلافی وارد مذاکره می‌شوند، جهت‌گیری یا روش ویژه‌ای را دنبال می‌ک ...

 ده روش برای بهتر کردن مذاکره
ده روش برای بهتر کردن مذاکره

توانایی مذاکره مستلزم مجموعه‌ای از مهارت‌های ارتباطی و بین ‌فردی است که برای رسیدن به نتیجه‌ مطلوب ب ...