خبر

خوش بینانه و بد بینانه های اقتصاد ایران با برجام و بی برجام چیست؟
خوش بینانه و بد بینانه های اقتصاد ایران با برجام و بی برجام چیست؟

راهکار حل بسیاری از مشکلات اقتصادی ما نگاه همه جانبه به نقاط ضعف اقتصاد و تقویت آنها و منسجم سازی نظ ...

تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه
تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه

مالیات بر عایدی سرمایه، یکی از اجزای مالیات بر درآمد است که امروزه در بسیاری از کشورها اعمال می‌شود، ...