اطلاعیه های مهم

اطلاعیه در خصوص تیک قیمتی مورخ 1400/11/06
اطلاعیه در خصوص تیک قیمتی مورخ 1400/11/06

به استحضار میرساند تیک قیمتی در نمادهای بازارهای اول، دوم و پایه فرابورس تغییر کرده است لذا خواهشمند ...