اطلاعیه های مهم

✔️ پذیره‌نویسی شگستر (شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس)
✔️ پذیره‌نویسی شگستر (شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس)

شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس با نماد شگستر از روز شنبه 8 مهرماه از طریق کارگزاری ها پذیره نویسی می شود. ...

تغییر ساعات معاملاتی فرابورس
تغییر ساعات معاملاتی فرابورس

معاونت بازار فرابورس ایران، از تغییر زمان‌بندی جلسات معاملاتی بازار‌های اول، دوم، پایه و شرکت‌های کو ...

ممنوعیت خرید گواهی سپرده سکه طلا برای اشخاص حقوقی و کد های سبد
ممنوعیت خرید گواهی سپرده سکه طلا برای اشخاص حقوقی و کد های سبد

ممنوعیت خرید گواهی سپرده سکه طلا برای اشخاص حقوقی و کد های سبد ...