✔️ پذیره‌نویسی شگستر (شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس)

شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس با نماد شگستر از روز شنبه 8 مهرماه از طریق کارگزاری ها پذیره نویسی می شود.
✔️ پذیره‌نویسی شگستر (شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس)
  8
 7332
امتیاز کاربران 3/0 از 5

اطلاعیه‌های مهم شگستر

اطلاعیه (مورخ 14 آذر 1402) -افشای با اهمیت گروه ب

در تاریخ 14 آذر ماه 1402 اطلاعیه با موضوع «ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺯﻳﺴﺖ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ» توسط شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس در سایت کدال منتشر گردید. متن این اطلاعیه به شرح ذیل می‌باشد:

ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺍﻫﻤﻴـﺖ ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺁﻧـﺰﻳﻢ ﻫـﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴـﺎﺯ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﻴﻮﺍﺗـﺎﻧﻮﻝ ﺩﺭ ﺯﻳﺴـﺖ ﭘﺎﻻﻳﺸـﮕﺎﻩ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ ﻭ ﺑـﺎ ﻋﻨﺎﻳـﺖ ﺑـﻪ Lead Time ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺍﻳـﻦ ﺁﻧـﺰﻳﻢ ﻫـﺎ ﺍﺯ ﻳـﻚ ﺳـﻮ ﻭ ﻧﺰﺩﻳـﻚ ﺷـﺪﻥ ﺑــﻪ ﺯﻣــﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸــﻲ ﺍﺯ ﺳــﻮﻱ ﺩﻳﮕــﺮ، ﻗــﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗــﺄﻣﻴﻦ ﻣــﻮﺍﺩ ﻣــﺬﻛﻮﺭ ﺑــﺎ ﺗــﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨــﺪﻩ ﻣﻮﺭﺩﺗﺄﻳﻴــﺪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻳﺴﺖ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺩﺍﺩ ﭘﻨﺞ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

جهت دریافت متن اطلاعیه کلیک کنید.

اطلاعیه (مورخ 14 آذر 1402) -افشای با اهمیت گروه ب

در تاریخ 14 آذر ماه 1402 اطلاعیه با موضوع «انعقاد قرارداد حفرچاه اختصاصی در سایت کرمانشاه» توسط شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس در سایت کدال منتشر گردید. متن این اطلاعیه به شرح ذیل می‌باشد:

ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺍﻫﻤﻴــﺖ ﻓــﺮﺍﻭﺍﻥ ﺗــﺄﻣﻴﻦ ﺁﺏ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴــﺎﺯ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨــﺪ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺑﻴﻮﺍﺗﺎﻧﻮﻝ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﻭ ﭘﺎﻳـﺪﺍﺭ، ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺍﺧـﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫـﺎﻱ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﻔـﺮ ﻳـﻚ ﺣﻠﻘـﻪ ﭼـﺎﻩ ﻋﻤﻴـﻖ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﺩﺭ ﺯﻣـﻴﻦ ﻣﺤـﻞ ﺍﺟـﺮﺍﻱ ﻃـﺮﺡ ﺯﻳﺴـﺖ ﭘﺎﻻﻳﺸـﮕﺎﻩ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸـﺎﻩ، ﻗـﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺣﻔـﺎﺭﻱ ﭼـﺎﻩ ﻣﻨﻌﻘـﺪ ﮔﺮﺩﻳـﺪ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺁﻥ ﺍﺯ ۱۴۰۲/۱۰/۲ ﺁﻏﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺮ ﭼﺎﻩ ﻓﻮﻕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

جهت دریافت متن اطلاعیه کلیک کنید.

اطلاعیه (مورخ 10 مهر 1402) برای شرکت در پذیره نویسی شگستر

پذیره‌نویسی سهام اولین زیست پالایشگاه ایران با نماد «شگسترح» روز یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲ با مشارکت بیش از ۹۴ هزار سرمایه‌گذار حقیقی و ۴۸۴ سرمایه‌گذار حقوقی و در کمتر از دو روز کاری به پایان رسید.

اطلاعیه (مورخ 8 مهر 1402) برای شرکت در پذیره نویسی شگستر

قیمت هر سهم در پذیره نویسی 1514 ریال و با نام «شگسترح». برای حداقل و حداکثر میزان خرید سقفی تعیین نشده است. تعداد کل سهام قابل عرضه شگستر ۱۳,۲۱۰,۰۳۹,۶۳۱ می باشد. شنبه 8 مهر ماه 1402 سهام شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس به صورت پذیره‌نویسی عرضه خواهد شد. این پذیره‌نویسی با نماد «شگستر» و به عنوان اولین نماد از بازار جدید بورسی کشور با عنوان «بازار سرمایه‌گذاری حرفه‌ای» انجام می‌شود و متقاضیان می‌توانند از طریق پنل کارگزاری‌های مختلف اقدام به شرکت در پذیره‌نویسی نمایند.

قبل از اینکه جزئیات کامل این پذیره‌نویسی ارائه شود، بهتر است کمی بیشتر با «بازار سرمایه‌گذاری حرفه‌ای»، «شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس» و «پذیره‌نویسی و تفاوت آن با عرضه اولیه» آشنا شویم.

بازار سرمایه‌گذاری حرفه‌ای

سازمان بورس، به منظور حمایت از تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی و تعزیز نقش خود در رشد پایدار اقتصاد ملی، با استفاده از تجربیات جهانی و مطالعه الزامات داخلی، طرحی جهت ایجاد بازار سرمایه‌گذاری حرفه‌ای را به  منظور اجرا به سازمان بورس ارائه نمود. این پیشنهاد با همکاری مدیران بالادستی سازمان بورس و اوراق بهادار پس از انجام تغییرات مورد نیاز تأیید شده و در حال حاضر آماده اجرا به عنوان یک بازار سرمایه‌گذاری حرفه‌ای است.

به تطابق با مقررات مندرج در این بازار، متنوعی از ابزارهای مالی از جمله شرکت‌های پروژه (سهامی عام)، صندوق‌های جسورانه و صندوق‌های خصوصی قابل درج و معامله می‌شوند. تنها محدودیت معاملاتی در این بازار مربوط به امضای بیانیه ریسک است. سرمایه‌گذاران برای شرکت در معاملات و معامله ابزارهای مالی این بازار باید تنها بیانیه ریسک مربوطه را امضا کرده و تأیید نمایند، بدون داشتن محدودیت خاصی.

هدف ابزارهای مالی قابل معامله در این بازار، تأمین مالی پروژه‌ها می باشد و امیدواریم که  راه‌اندازی و توسعه این بازار به ارتقاء پایداری اقتصاد کشور عزیزمان کمک کند.. لازم به ذکر است که، با توجه به اینکه این ابزارهای مالی اغلب با ریسک بالاتری همراه هستند، بالطبع پتانسیل سودزائی بالاتری دارند.

شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس

با گذر زمان و کم شدن منابع سوخت های فسیلی سال هاست که کشورهای مدرن به فکر استفاده از سوخت های جایگزین پاک افتاده اند. با توجه به اقبال عمومی استفاده از سوخت های زیستی و تجدید پذیر پیش بینی می شود که آینده دنیا در دستان قدرتمند سوخت های تجدیدپذیر استوار است.

 شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس (سهامی خاص) در شهریور 1392 با هدف بومی سازی تکنولوژی تولید بیواتانولدر بخش خصوصی راه اندازی و تاسیس شد. بیواتانول سوختی است که جایگزین ماده ای به نام MTBE که ماده ای شیمیایی است، می شود.از ابتدای سال 2021 تولید بیواتانول سوختی در دنیا سه و نیم برابر شده و به عدد 106 میلیارد لیتر در سال رسیده است. 

بیواتانول

بر اساس مصوبه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به جهت بالا بردن کیفیت بنزین باید 5 درصد بیواتانول با بنزین مخلوط شود. شگستر بعنوان تولید کننده انحصاری بیواتانول می باشد بنابراین پیش بینی می شود که شاهد سودآوری سهام شگستر باشیم. ضمنا با وارد شدن بیواتانول به پالایشگاه های تولید بنزین هزینه تمام شده تولید بنزین کاهش می یابد و کیفیت محصول نهایی نیز افزایش می یابد. برآیند این 

نکته دیگر اما در ارتباط با هزینه‌های پالایشگاه‌های بنزین است؛ به‌طوری‌که با وارد شدن این سوخت به پالایشگاه‌ها، هزینه‌ آن‌ها کاهش‌یافته و کیفیت محصول تولیدی‌شان نیز افزایش خواهد یافت. با این تفاسیر پر واضح است که شگستر به‌هیچ‌عنوان محدودیت فروش نخواهد داشت و بازار هدف آن به‌نوعی تضمین‌شده است.

شگستر

مواد اولیه تولید بیواتانول ذرت است که این محصول توسط وزارت جهاد کشاورزی تأمین می‌شود؛ یعنی درکنار بازار هدف مطلوب شگستر، تأمین مواد اولیه آن نیز بدون محدودیت و در دسترس است تا فرایند تولید شرکت بدون هیچ خللی با نهایت ظرفیت به فعالیت خود بپردازد!

بیواتانول از ذرت گرفته می شود و وزارت جهاد کشاورزی مواد اولیه تولید این سوخت را تامین می کند. هر کارحانه تولید سوخت بیواتانول روزانه 200 هزار لیتر سوخت تولید می کند. به منظور جبران نیاز داخل باید اقدام به ساخت 25 کارخانه همانند سوخت سبز زاگرس نمود. به همین خاطر شگستر با پیشنهاد افزایش سرمایه 720 درصدی از محل آورده نقدی قصد دارد تا به ساخت سریع کارخانه های زیر مجموعه خود به منظور جبران این کمبود می باشد. 

پذیره‌نویسی و تفاوت آن با عرضه اولیه

ما در مقاله «پذیره‌نویسی چیست، تفاوت آن با عرضه اولیه» با جزئیات کامل در خصوص مفهوم پذیره‌نویسی صحبت کرده‌ایم و اگر علاقمند به کسب اطلاعات بیشتری در این زمینه هستید می‌توانید به مقاله مذکور مراجعه فرمایید.

در اصطلاح حقوقی طی یک فرآیند حقوقی شخصی متعهد به تامین بخشی از سرمایه مورد نیاز یک شرکت خواهد شد. تعریف تحت الفظی پذیره نویسی به معنی امضا و پذیرفتن تعهد و مسئولیت قانونی موضوع مورد ذکر در یک سند حقوقی می باشد.

بازار بورس به منظور جمع آوری و گردآوری سرمایه های کوچک برای بهسازی و انجام کارهای توسعه ای برای شرکت ها می باشد. در واقع شرکت ها با عرضه سهام خود در بورس برای رشد و ارتقای خود تامین سرمایه می کنند. در پذیره نویسی هم خریداران طی امضای سندی تضمین می کنند که سهم مشخصی از سرمایه مورد نیاز شرکت را برای رشد تامین کنند. 

اما در مورد تفاوت پذیره‌نویسی و عرضه اولیه می‌توان گفت: 

  • پذیره‌نویسی در قیمت اسمی سهام یعنی 100 تومان صورت می‌پذیرد. درحالی‌که برای عرضه اولیه یک قیمت از سوی سازمان بورس تعیین‌شده  و کاربران می‌توانند در محدوده مجاز برای سفارش اقدام نمایند. 

  • کل فرایند عرضه اولیه در بورس در یک بازه زمانی 2 ساعته بوده و بعد از یک روز هم سهام خریداری‌شده به‌حساب کاربران خواهد نشست. درحالی‌که پذیره‌نویسی می‌تواند 30 روز تا 2 ماه به طول بکشد. 

  • در فرایند عرضه اولیه ماش می‌توانید یک روز بعد از اتمام فرایند برای خریدوفروش سهام خود اقدام کنید. اما در فرایند پذیره‌نویسی بعد از اتمام نوبت به مراحل راه‌اندازی شرکت و بازگشایی نماد آن در بازار می‌رسد که می‌تواند ماه‌ها به طول بکشد. 

پذیره‌نویسی شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس

درخصوص پذیره‌نویسی «شگستر» باید به میزان حداقل بازدهی این سرمایه‌گذاری توجه داشته باشیم. شنیده شده که در صورت عدم دستیابی به اهداف و انحراف از پروژه، شرکت مالک اصلی گسترش سوخت سبز زاگرس، یعنی "ایدرو"، تعهد به پرداخت سودی معادل سود بانکی به سرمایه‌گذاران خرد (که دارای دارایی کمتر از 500 میلیون تومان هستند) دارد. این تدابیر به شدت ریسک سرمایه‌گذاری در این پروژه را کاهش می‌دهند.

پذیره‌نویسی شگستر با هدف جذب منابع مالی از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود و به این ترتیب، این شرکت به عنوان اولین شرکت بورسی، دو محصول جدید و مورد تقاضا تولید خواهد کرد. از جمله این محصولات علاوه بر بیواتانول، کنجاله تخمیری نیز است که به عنوان خوراک دام نقش مهمی در کاهش وابستگی به واردات این ماده اساسی دارد.

پذیره‌نویسی این نماد در تاریخ هشتم مهر ماه 1402 آغاز می‌شود و هیچ محدودیتی برای خرید وجود ندارد. تمام افرادی که سازگاری مورد نیاز را دارند می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه لومینو و اقدام به تأیید بیانیه ریسک مربوطه، در فرآیند پذیره‌نویسی این نماد شرکت کنند.

اشتراک :

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز:
captcha


دیدگاه کاربران
حسین حسن پور اقدم
 ارسال شده در : یکشنبه 12 آذر 1402

سلام کی سهام در بورس عملیاتی میشه

مدیر سایت
 ارسال شده در : دوشنبه 13 آذر 1402

سلام از طریق سامانه های مربوطه اطلاع رسانی خواهد شد. همچنین ما نیز در شبکه های اجتماعی کارگزاری سرمایه ودانش اطلاع رسانی می کنیم.

مریم
 ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 18 مهر 1402

من اول فکرکردم عرضه اولیه است و خریداری کردم و بعد متوجه شدم پذیره نویسی بوده. به نظرتون کی میتونم پولم رو برداشت کنم و آیا سودی برام داره؟

مدیر سایت
 ارسال شده در : چهارشنبه 19 مهر 1402

همراه گرامی، بر اساس آمار موجود آخرین پذیره نویسی، پذیره نویسی سودده است.

نادر
 ارسال شده در : دوشنبه 10 مهر 1402

خیلی خوبه ولی چرا این خبر برای من دهم اومد بالا و تو گوشیم نشون داد

مدیر سایت
 ارسال شده در : دوشنبه 10 مهر 1402

همون روز پذیره نویسی خدمت همه اعضا اطلاعیه پیامک شده است.

جعفر شاملو
 ارسال شده در : شنبه 08 مهر 1402

بسیار عالی

مدیر سایت
 ارسال شده در : یکشنبه 09 مهر 1402

خوشحالیم که مفید بوده.