ویدیوهای آموزشی

ویدیوی آموزشی ثبت نام در سامانه سجام

آموزش ثبت سفارش عرضه اولیه 

آموزش شیوه تکمیل فرم های کارگزاری سرمایه و دانش

معرفی نرم افزار رایگان تحلیل تکنیکال معاملات بر خط (۱)

معرفی نرم افزار رایگان تحلیل تکنیکال معاملات برخط (۲)

معرفی نرم افزار رایگان تحلیل تکنیکال معاملات برخط (۳)

معرفی نرم افزار رایگان تحلیل تکنیکال معاملات برخط (۴)

معرفی نرم افزار رایگان تحلیل تکنیکال معاملات بر خط (۵)

آموزش کاربری سایت TSETMC (قسمت اول)

آموزش کاربری سایت TSETMC (قسمت دوم)

آموزش کاربری سایت TSETMC (قسمت سوم)

فرآیند انجام معاملات بورسی در سامانه های برخط

رونمایی از نسخه جدید سامانه معاملات برخط اکسیر

ارایه نسخه جدید سامانه رایان همراه

معرفی امکاناتی دیگر از نسخه تحت وب گوشی های هوشمند اکسیر "رایان همراه" (۱)

معرفی امکاناتی دیگر از نسخه تحت وب گوشی های هوشمند اکسیر "رایان همراه" (۲)

نسخه تحت وب گوشی های هوشمند سامانه معاملات برخط اکسیر "رایان همراه"

معرفی امکاناتی دیگر از نسخه تحت وب گوشی های هوشمند اکسیر "رایان همراه"