ارائه خدمات غیر حضوری کارگزاری سرمایه و دانش در لومینو

ارائه خدمات غیر حضوری کارگزاری سرمایه و دانش در لومینو

خدمات غیرحضوری کارگزاری سرمایه و دانش

همراهان گرامی کارگزاری سرمایه و دانش

به استحضار می رساند، خدمات غیرحضوری کارگزاری سرمایه و دانش که در سامانه گئو ارائه می شد از تاریخ 25 خرداد 1402 به سامانه معاملاتی «لومینو» انتقال یافته است. لومینو سامانه معاملاتی یکپارچه کارگزاری سرمایه و دانش است که با ارائه خدمات نوین و هوشمند در بازار سرمایه همانند دستیاری هوشمند به تمامی نیاز شما معامله گران پاسخ خواهد داد.


دریافت خدمات غیرحضوری