پالایش 1

اگر پس از ثبت سفارش نماد (پالایش 1) با پیغام حذف یا لغو توسط ناظر بازار مواجه شدید، نیازی به تکرار سفارش نیست. این پیغام صرفآ برای ثبت سفارش شماست. مبلغی که خریداری کردهاید، مسدود شده و شما می توانید مبلغ مسدود شده را از گردش حساب خود مشاهده کنید.