هیئت مدیره

هیئت مدیره
  0
 5265

هیأت مدیره 

امیرعلی مستخدمین حسینی  سرمایه و دانش
امیرعلی مستخدمین حسینی
مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره

حسین عابدنظری  سرمایه و دانش
حسین عابدنظری
رئیس هیأت مدیره

 

حسین رضایی  سرمایه و دانش
حسین رضایی
عضو هیأت مدیره

مدیران

امیرعلی مستخدمین حسینی  سرمایه و دانش
امیرعلی مستخدمین حسینی
مدیرعامل

حسین عابدنظری  سرمایه و دانش
حسین عابدنظری
رئیس هیأت مدیره

حسین رضایی  سرمایه و دانش
حسین رضایی
عضو هیئت مدیره

اشتراک :
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز:
captcha