جزوه های الکترونیکی

  0
 1970

شرح شرح شماره مجوز
فعالیت در بورس اوراق بهادار ١١١٠٠٠٤٤
فعالیت در فرابورس ١١١٠٠٠٤٤
معاملات برخط اوراق بهادار ۸۶/۱۲۰۰۵۴
مرکز تماس تلفنی اوراق بهادار ۸۶/۶۴۵۶
معاملات آتی بورس اوراق بهادار ۴۳۶۳۳۵۶
محصولات فلزی بورس کالا ١١١٠٠
محصولات سیمان بورس کالا ۳۵۳۶۳۴۸۵۶۴
فرآورده های نفت و پتروشیمی بورس کالا ۷۵۷۵
محصولات کشاورزی ١١١٠٠۵۷۷۳٠٤٤
سلف موازی استاندارد محصولات فلزی ۴۶١/۳۸۶۷
سلف موازی استاندارد فرآورده های پتروشیمی ۵۷٠٠٤٤/۵
سلف موازی استاندارد محصولات کشاورزی ۵۶۷۴۷۴۶۸۶۷۸
سلف موازی استاندارد محصولات سیمان ۲۳۴۱۵
گواهی سپرده کالایی محصولات فلزی ۳۶۷۳۶١٠٠٠٤٤
گواهی سپرده کالایی فرآورده های پتروشیمی ١١١٠۶۵۷٠٠٤٤
گواهی سپرده کالایی کشاورزی ۶۳۷۳۶۷
گواهی سپرده کالایی سیمان ۳۲۲۱۳۴۱۲۴
معاملات آتی کالا ۵۷۶/۷۹۷۶۸
معاملات برخط آتی کالا ۸/۳۶۵۳۵۶
معاملات برق بورس انرژی ۳۲۴۵۵
معاملات نفت بورس انرژی ۴۳۵۲۵۸
مشاور پذیرش ۷۸۶١١١٠٠٠٤٤
سبدگردانی ۲۳۴۶۷۸

حق تقدم

کلیات تحلیل بازار سرمایه

هیجانات بازار

میز تحلیل (قسمت هشتم)

میز تحلیل (قسمت ششم)

حق تقدم نسبت (پی بر ای) و کاربرد آن در تحلیل بازار مسکن و مستغلات 

کلیات تحلیل بازار سرمایه

هیجانات بازار

اشتراک :
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز:
captcha